BobRollo

... tradycja jakości

ALUPROF: Systemy okienno-drzwiowe

Zapytaj o Produkt

MB-70B

System MB-70B został zaprojektowany głównie z myślą o potrzebach rynku belgijskiego.

Jest oparty na sprawdzonym, rozbudowanym i cenionym systemie okienno-drzwiowym MB-70HI. Odpowiednią izolacyjność konstrukcji zapewniają w nim profilowane przekładki termiczne oraz dodatkowe elementy izolacyjne wewnątrz aluminiowych kształtowników. Istotną cechą budowy wewnętrznej okien i drzwi jest szczelina wentylacyjna pomiędzy pakietem szklanym a wkładem izolacyjnym, funkcjonującym przy krawędzi szyby, wzdłuż jej całego obwodu. System pozwala na budowę różnych konstrukcji okien i drzwi oraz stosowanie w nich wypełnień o szerokim zakresie grubości, możemy zatem uzyskiwać produkty o bardzo dobrych właściwościach, dostosowanych do konkretnych potrzeb danego obiektu.

System MB-70B posiada certyfikat ATG wydany przez belgijski instytut badawczy UBAtc.

Dane techniczne

OKNA MB-70
Głębokość ramy 70 mm
Głębokość skrzydła 79 mm
Grubość szklenia 23,5-62 mm
Max wymiary skrzydła H do 2400 mm, L do 1600 mm
Max ciężar skrzydła 130 kg
 
PARAMETRY TECHNICZNE
Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
Wodoszczelność: 9A EN 1027:2001; EN 12208:2001
Izolacyjność termiczna Uw od 0,8 W/(m2K)
Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C5,EN 12211:2001; EN 12210:2001
 
DRZWI MB-70
Głębokość ramy 70 mm
Głębokość skrzydła 70 mm
Grubość szklenia 14,5-53,5 mm
Max wymiary skrzydła H do 2374 mm, L do 1100 mm
Max ciężar skrzydła 160 kg
 
PARAMETRY TECHNICZNE
Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
Wodoszczelność: 8A, EN 1027:2001; EN 12208:2001
Izolacyjność termiczna  Ud od 1,2 W/(m2K)
Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C3 EN 12211:2001; EN 12210:2001