BobRollo

... tradycja jakości

Inwestycje drogowe

Firma Bob-Rollo świadczy również wysokiej jakości usługi w zakresie budownictwa drogowego.

W ramach robót drogowych wykonujemy:

  • sieci wod-kan /uzbrojenie zewnętrzne/
  • roboty brukarskie/place, parkingi, nawierzchnie dróg oraz małą architekturę
  • remonty nawierzchni bitumicznych