BobRollo

... tradycja jakości

ALUPROF: Systemy okienno-drzwiowe

Zapytaj o Produkt

MB-SLIMLINE System okien o wąskich profilach

System okien z przegrodą termiczną MB-Slimline o wysokiej izolacyjności termicznej, służy do wykonywania różnych typów okien otwieranych do wewnątrz (rozwieranych, uchylnych, rozwierano-uchylnych) oraz stałych, które cechuje poza doskonałą izolacją termiczną również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

System okien MB-Slimline, dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwia budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej strony zabudowy. Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny. System ten może również świetnie zastąpić starego typu okna wykonane z profili stalowych, zapewniając podobny wygląd w widoku od strony zewnętrznej zabudowy, jednocześnie znacznie zwiększając izolacyjność termiczną przegrody.

Funkcjonalność i estetyka:

  • wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom uszczelki centralnej,
  • dobra izolacyjność termiczna,
  • szeroki zakres szklenia do 81 mm,
  • zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć,
  • technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona. Połączenia profili (narożne i typu „T”) wykonuje się poprzez skręcanie lub kołkowanie.

Dane techniczne

Głębokość ramy 68,5-123,5 mm/90,5-145,5 mm
Głębokość skrzydła 77,5-99,5 mm
Grubość szklenia 8-81 mm w zależności od systemu
Max wymiary okna H do 2400, L do 1600 w zależności od systemu
Max ciężar skrzydła 150 kg
PARAMETRY TECHNICZNE:
Przepuszczalność powietrza klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
Wodoszczelność klasa E1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
Izolacyjność termiczna od 0,8 W/(m2/K)