BobRollo

... traditionen med kvalitet

GLAS

Bob Rollo

Den ökande användningen av glas i modern arkitektur i kombination med de allt högre krav som ställs på byggnaders funktion och komfort gör att specialglas efterfrågas allt mer.

Sppecjalglas som solskyddsglas har hög ljustransmission, effektivt solskydd och bra värmeisolering, vilket även minskar de löpande kostnaderna och sparar energi.

Glas av hög kvalitet har en effekt på kvaliteten av fönstret.

Vi tillverkar och säljer flera olika typer av specialglas som bland annat solskydds, brandskydds, säkerhets, inbrottsskydds och bullerskydds.

Standard glas egenskaper värme infiltration och dess värmeisolering har värde U-1.0 enligt normen EN -674.

 Glas skyddar mot överhettning, mot kyla, de ger termisk komfort i hemmet och skyddar miljö.

 Fördelarna glas är:

  • värmeisolering,
  • ljudisolering,
  • säkerhet användnings,
  • anti-inbrott,
  • självrengörande, 
  • dekoration [dekorativt glas].