BobRollo

... traditionen med kvalitet

Vårt samarbete zoner

Vi erbjuder installation och service av alla våra produkter i hela Polen och Europa.

Kvalificerad personal och egna transport ger oss möjlighet atttillhandahålla tjänster inte bara i landet utan även utomlands.

Samarbete zoner:

  • Norge 
  • Sverige
  • Schweiz
  • Danmark
  • Tyskland
  • Belgien 
  • Frankrike

För vår kunderna vi har professionell teknisk rådgivning, fri mätning och transport av produkter till installationplatsen.

Varje montering vi gör enligt angivna normer och byggregler.

Vi har också garantiservice och efter garanti för våra produkter.