BobRollo

... tradycja jakości

Systemy PCV

energeto® foam inside

„foam inside” – precyzyjna technologia wypełniania profili pianką


Systemy energeto® , to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie pasywnych konstrukcji okiennych, [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m2K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2K). Jest możliwe dzięki wykorzystaniu w produkcji okien kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej przez firmę aluplast, czyli technologii „foam inside”, polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł.

Dzięki wprowadzaniu do komór profili specjalnej pianki poliuretanowej, znanej w technologii procesów przetwórczych jako „foam inside“, wraz z dalszym rozwojem energeto możliwe jest uzyskiwane niezwykłych wartości współczynnika przenikania ciepła.

W ramach systemów energeto® 4000, energeto® 5000 oraz energeto® 8000 o głębokości zabudowy 70 i 85 mm, które w wersji standardowej osiągają współczynnik izolacyjności termicznej do Uf=0,94 W/m2K, istnieje możliwość przy zastosowaniu odpowiedniej maszyny aplikowania pianki poliuretanowej do zaprojektowanych odpowiednio komór. W przeciwieństwie do znanej już technologii, w której piankę wprowadza się do 6 metrowych odcinków profili okiennych, w tej technologii piankę izolacyjną wtłacza się do zgrzanych elementów okien. Piana zwiększając swoją objętość wypełnia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki.

Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,79 W/m2K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K. Piankę izolacyjną wprowadza się do zgrzanych ram okiennych na etapie produkcji u producentów okien. Piana zwiększając swoją objętość wypełnienia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki.

Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie
energeto® 8000 "foam inside"
certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych. Nowego rodzaju system okienny może być bez problemu poddawany recyklingowi, a w trakcie takiego procesu technologicznego nie powstają żadne odpady ani ścinki.

 

KLIMABOX – czyli jak dostrzec różnicę

W sposób bardzo ciekawy i przekonywujący zalety nowych rozwiązań zostały przedstawione w specjalnym KLIMABOXIE, w którym przy pomocy kamery termowizyjnej porównano produkowane obecne standardowo okno w systemie Ideal 4000 i pakietem dwuszybowym z oknem wykonanym przy wykorzystaniu najnowszych systemów energeto® 8000 „foam inside“ z pakietem trzyszybowym. To porównanie w sposób bardzo wyrazisty pokazało, że mimo znacznego zaawansowania stosowanych aktualnie systemów profili, ich dalsza optymalizacja pozwala na konstruowanie okien o współczynniku izolacyjności termicznej Uw lepszym o ponad 50%.

 

Dane techniczne

  • współczynnik przenikania ciepła profili obniżony dzięki wypełnieniu komór painką do Uf = 0,79 W/m2K, co pozwala na tworzenie okien o współczynniku Uw do 0,61 W/m2K
  • większa stabilność dzięki zastosowaniu technologii wklajania szyb „bonding inside”
  • możliwość szklenia pakietami szybowymi o szerokości do 52 mm
  • systemy o głębokości zabudowy od 70 do 85 mm, z uszczelnieniem zewnętrznym i środkowym
  • sześciokomorowa budowa profili
  • wzmocnienia Ultradur® High Speed w ramie i skrzydle
  • wąskie, klasyczne kształty profili
  • podwyższona odporność na włamanie do klasy WK2