BobRollo

... tradycja jakości

Systemy PCV

Zapytaj o Produkt

NAWIEWNIKI OKIENNE

Nawiewniki okienne są urządzeniami, które umożliwiają prawidłową wentylację w pomieszczeniu. Właściwy poziom wilgoci oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza w budynku to czynniki, które przekładają się na komfort powietrza w pomieszczeniu. Nawiewniki okienne dzielą się na kilka typów, które różnią się przede wszystkim rodzajem działania. Wyróżniamy między innymi:

  • nawiewniki okienne higrosterowane, działające automatycznie. Urządzenia te same decydują o wielkości strumienia przepływu powietrza, który jest ściśle uzależniony od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu (wilgotność względna);
  • nawiewniki okienne ciśnieniowe (samoregulujące), w tym przypadku ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia jest zależna od różnic ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia;
  • nawiewniki okienne sterowane ręcznie, w których o ilości dostarczanego powietrza decyduje sam użytkownik, ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika.

Nawiewniki okienne mogą być montowane, zarówno na oknach nowych, jak i tych już zamontowanych.