BobRollo

... tradycja jakości

Systemy PCV

Szeroki wybór rodzajów oklein!

Sprawdź!

Zapytaj o Produkt

energeto® 4000

Dane techniczne

  • współczynnik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m2K, przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
  • wąskie, klasyczne kształty profili
  • głębokość zabudowy 70 mm i sześciokomorowa budowa
  • wąska konstrukcja zestawu rama/skrzydło o szerokości zaledwie 107 mm
  • system z uszczelnieniem zewnętrznym
  • zbadana odporność na włamanie do klasy WK2